KLIMATIZAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

 

Klimatizační jednotky dělíme do několika typů:                       

 

img51akbTyp mobilní

 

– jednotka o menším chladícím výkonu, kterou lze snadno přemístit do místa kde                     potřebujeme chladit. Teplo ve formě teplého vzduchu je odváděno mimo budovu flexibilní hadicí.

Výhodou je mobilnost, nevýhodou menší  výkonnost chlazení.

 

img51acTyp okenní

 

  kompaktní jednotka, která se umísťuje zpravidla do okna nebo do otvoru obvodového zdiva.  Přední část jednotky s ovládacími prvky směřuje do místnosti, vyfukuje studený vzduch, jehož intenzitu je možné regulovat. Vzduch je současně filtrován.  Ze zadní části jednotky, která směřuje ven z budovy odchází odejmuté teplo.

Výhodou tohoto řešení je relativně snadná instalace, nevýhodou je možnost instalace pouze v případě, že je možnost umístění do venkovní stěny, menší dosah chlazení.

 

img42hwsTyp dělený (split)

 

  chladící zařízení, skládající se z části venkovní, umístěné vně budovy a části nebo částí vnitřní(ch), které jsou umístěny v jednotlivých místnostech. Obě části jsou propojeny dvojicí měděného potrubí a ovládacím kabelem. Vnitřní jednotka může být v různém provedení – nástěnném, podstropním, parapetním, do podhledu. 

Výhodou tohoto typu je velká účinnost s přesným směrování a dobrým rozptylem chladného vzduchu,  možnost výběru provedení vnitřní jednotky, instalace je možná prakticky, ve všech podmínkách, nevýhodou je mírně složitější instalace, nutnost umístění venkovní jednotky vně budovy.

 

Typ kompaktní

 

-                                                                                jednotka se skládá pouze z jedné části,která se zavěsí na stěnu uvnitř místnosti podobně jako  nástěnná jednotka u typu split. Odvod tepla je zajištěn otvorem ve stěně. Výhodou tohoto řešení je absence venkovní jednotky – nalézá uplatnění v zástavbě, kde z hlediska estetiky nebo z důvodů památkářských nelze umístit venkovní jednotku. Vně budovy je vidět pouze mřížka o průměru  cca 10 cm. Nevýhodou je menší výkon a nutnost instalace vnitřní jednotky  na venkovní stěnu budovy.Všechny typy se vyrábějí také v provedení s tepelným čerpadlem typu vzduch-vzduch. Tato varianta umožňuje používat jeden typ zařízení v létě k chlazení a v zimě k topení. 

 

Jak chlazení tak topení je energeticky velmi výhodné.  Příkon jednotek jak v režimu chlazení tak topení je cca 1/3 oproti jejich výkonu. To platí tedy i při využití jako topení tepelným čerpadlem a vyplývá ze samotného principu tepelného čerpadla.

 

CENY

 

Mobilní

 

 

 

 

 

Výkon kW

Cena Kč

 

 

 

 

1,83

20 900

 

 

 

 

2,59

32 600

 

 

 

 

3,27

38 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okenní

 

 

 

 

 

Výkon kW

Cena Kč

 

 

 

 

3,1

22 700

 

 

 

 

3,9

24 600

 

 

 

 

4,8

25 900

 

 

 

 

5,4

29 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Split-venkovní kondenzační jednotky-pouze chlazení

 

 

Výkon kW

Cena Kč

 

 

 

 

2,1

28 400

 

 

 

 

2,6

28 800

 

 

 

 

3,1

31 000

 

 

 

 

5,3

40 500

 

 

 

 

5,9

43 300

 

 

 

 

7,8

50 300

 

 

 

 

9

54 200

 

 

 

 

10,9

67 700

 

 

 

 

12,8

76 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Split-venkovní kondenzační jednotky-chlazení+topení

 

 

VýkonkW

Cena Kč

 

 

 

 

2,1/2,1

31 000

 

 

 

 

2,6/3,0

34 600

 

 

 

 

3,1/3,3

36 800

 

 

 

 

5,3/5,4

41 300

 

 

 

 

5,9/6,0

44 500

 

 

 

 

7,8/8,0

54 000

 

 

 

 

9,0/9,0

61 000

 

 

 

 

10,9/11,0

73 600

 

 

 

 

12,8/13,0

81 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní jednotky

 

 

 

 

 

Typ

Nástěnný

Parapetní

Kazetový

 

 

Výkon

Cena Kč

Cena Kč

Cena Kč

 

 

2,5/2,13

14 500

x

x

 

 

2,64/2,99

14 700

x

x

 

 

3,14/3,35

14 900

19 600

34 900

 

 

4,69/4,92

22 000

20 900

38 100

 

 

6,42/6,66

25 600

24 600

39 800

 

 

8,0/8,0

x

24 900

52 100

 

 

11,7/12,4

x

x

55 100

 

 

13,2/13,7

x

x

62 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační cena montáže u typů split

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montáž

Kč 10-15 000 (standartní montáž do délky potrubí 10 m)

Materiál

Kč 5-7 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montáž obsahuje

držáky venkovní jednotky, propojení venkovní a vnitřní jednotky,

 

měděné potrubí, izolace, krycí lišty, chladivo, spojovací materiál,

 

uvedení do provozu, seřízení, zaškolení obsluhy

 

 

 

 

 

 

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (s montáží 5%).

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém split sestává z venkovní jednotky buď pouze pro chlazení nebo

 

chlazení+tepelné čerpadlo vzduch-vzduch a vnitřní jednotky v příslušném

 

provedení.